OUR PRODUCTS

Hog Raising
B-MEG PREMIUM HOG PELLETS
Sa new fortified B-MEG PREMIUM HOG PELLETS siguradong bilis asenso ka! Bakit? Dahil ang mas pinagandang B-MEG PREMIUM HOG PELLETS...
Read more
Poultry Raising
B-MEG PREMIUM LAYER FEEDS
Ang premium-quality feeds ay mayroong higher levels at balanced ratio ng amino acids para sa mas mabigat at mas malaking egg size. Ito rin ay may calcium...
Read more
Game Fowl
B-MEG INTEGRA POWERMAXX
B-MEG's gamefowl feeds are the best in the market with the introduction of B-MEG's very own PRO-WIN NUTRITION - the only booster system is scientifically...
Read more
Aquatic Business
B-MEG PRIZE-CATCH
Ang B-MEG Aquatic Nutrition ay iyong katuwang sa negosyo; delivering only the best quality feeds for finfish and shrimp, providing technical services and...
Read more
Veterinary Medicine
SAN MIGUEL ANIMAL HEALTH CARE
Kailangan ng mga alagang hayop ang kalinga at proteksyon mula sa mga gamot na mapagkakatiwalaan. Ang SAN MIGUEL ANIMAL HEALTH CARE ay naghahandog...
Read more

SEMINARS

Sabong Seminar 1 Derby Ace Game Fowl Captain by Jospeh Ampil of Ampil Brothers Read more
Sabong Seminar 2 Derby Ace the Key to Supremacy. Talas ng Alas. Hawak mo ang lakas sa tagumpay Read more
Sabong Seminar 3 B-MEG Derby Ace - The Road to Supremacy Read more

ARTICLES

Ngayong Biyernes na ang 24th Hog Convention & Trade Exhibits sa PICC! Tara na't makidalo! B-MEG Derby Ace - The Road to Supremacy Read more
Keeping sows productive during summer season B-MEG Derby Ace - The Road to Supremacy Read more